Security steeds belangrijker door digitalisering

Steeds meer bedrijfsprocessen zijn digitaal . Een goede beveiliging is van essentieel belang. Internetcriminelen worden steeds slimmer en sluwer, en zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Wilt u zeker weten of uw bedrijf goed beveiligd is tegen internetcriminelen? Maak dan gebruik van onze SECURITY CHECK.

Met de security check kijken we hoe uw beveiliging is geregeld. De scan vindt plaats op zowel technisch als organisatorische niveau. Zo analyseren wij uw ICT infrastructuur op mogelijke beveiligingsrisico’s en kijken welke beveiligingsmaatregelingen u op organisatorisch niveau hanteert.

Wij zullen na de analyse aanbevelingen aandragen om op het juiste beveiligingsniveau te komen. Deze aanbevelingen zijn op detail geformuleerd dat u, of uw dienstverleners, hiermee direct aan de slag kunnen. Na het toepassen/uitvoeren van deze maatregelen, kan wederom een controle worden uitgevoerd om te kijken of de genomen maatregelen voldoende bescherming bieden.

U wilt het liefst inbrekers buiten de deur houden om leed te voorkomen en de continuïteit te waarborgen. Helaas is inbraak door hackers niet altijd te voorkomen. U loopt altijd een zeker risico. Wat u wel kunt doen is doelbewuste maatregelen treffen waardoor uw beveiliging op orde is. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de veiligheidsrisico’s van uw ICT-infrastructuur kent. Een security check helpt u hierbij.

Wij maken graag een voorstel voor het uitvoeren van een security check bij u op locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Voordelen security check

  • Problemen en prioriteiten in beeld
  • Vergeten bedreigingen komen aan het licht
  • Zowel software als hardware wordt doorgelicht
  • Volledige rapportage over de bevindingen van de Security Scan
  • Concrete aanbevelingen en mogelijke oplossingen voor de beveiligingsrisico’s
  • Gericht aan de slag met security
  • Voorkomen van aanvallen is beter dan genezen
  • Altijd een back up aanwezig
  • Fishingmail wordt tegengehouden
  • Bedrijf is online beveiligd